Bidali zure proposamena 2023 / Envía tu propuesta 2023

Gogoratu / Recuerda

 • Ikertzaileen Europako Gaua irailaren 29an Bilboko Areatzan ospatuko da 17:00etatik 21:30etara.
 • La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras se celebrará el 29 de septiembre en el Arenal de Bilbao, de 17:00 a 21:30.


 • OHARRA / NOTA
  Bete ezazu inprimaki bat proposamen bakoitzeko / Rellena un formulario para cada propuesta

  Txoko/stand Ikertzaileen Europako Gauan (irailak 29) / Txoko/stand en La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras (29 de septiembre)

  Jarduera zein hizkuntzatan egingo da* / Idioma/s en el/los que se desarrollará la actividad*
  EuskaraGaztelania/Castellano

  Jarduerak garatzen duen GJHa* / ODS que aborda la actividad*
  1. Pobreziaren amaiera / Fin de la pobreza2. Zero gosea / Hambre cero3. Osasuna eta ongizatea / Salud y bienestar4. Kalitatezko hezkuntza / Educación de calidad5. Genero-berdintasuna / Igualdad de género6. Ur garbia eta saneamendua / Agua limpia y saneamiento7. Energia eskuragarria eta ez-kutsagarria / Energía asequible y no contaminante8. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa / Trabajo decente y crecimiento económico9. Industria, berrikuntza eta azpiegitura / Industria, innovación e infraestructura10. Desberdintasunak murriztea / Reducción de las desigualdades11. Hiri eta komunitate iraunkorrak / Ciudades y comunidades sostenibles12. Ekoizpen eta kontsumo arduratsua / Producción y consumo responsables13. Klimaren aldeko ekintza / Acción por el clima14. Urpeko bizitza / Vida submarina15. Lehorreko ekosistemen bizitza / Vida de ecosistemas terrestres16. Bakea, justiziak eta erakunde sendoak / Paz, justicia e instituciones sólidas17. Itunak helburuak lortzeko / Alianzas para lograr objetivos17+1. Hizkuntza- eta kultur aniztasuna / Diversidad lingüística y cultural  Jardueraren ardunaduraren harremanetako datuak / Datos de contacto de la persona responsable de la actividad