Zientzia zirkularra 2023 / Ciencia circular 2023

Dibulgazio-hitzaldien eta tailerren proposamena / Propuesta de charlas divulgativas y talleres

Hizlariak / Conferenciantes

UPV/EHUrekiko harremana* / Relación con la UPV/EHU*

Modalitatea* / Modalidad*
Tailerra / TallerHitzaldia / Charla

Tailerretarako bakarrik: ikertzaile gehiagok parte hartuko badute, zehaztu bakoitzarentzat: izen-abizenak, NANa, UPV/EHUrekiko harremana eta posta elektronikoa (gehienez 3 ikertzaile gehiago) / Solo para talleres: si van a participar más investigadores/investigadoras, especificar para cada uno: nombre y apellidos, DNI, relación con al UPV/EHU y correo electrónico (Máximo 3 investigadores más)

Hitzaldiaren/Tailerraren datuak / Datos de la Charla/Taller

Hitzaldiaren/Tailerraren maila edo kurtsoa* / Nivel o curso al que va dirigida la Charla/Taller *
1º Educación Primaria / LH 12º Educación Primaria / LH 23º Educación Primaria / LH 34º Educación Primaria / LH 45º Educación Primaria / LH 56º Educación Primaria / LH 61º ESO / DBH 12º ESO / DBH 23º ESO / DBH 34º ESO / DBH 41º Bachillerato / Batxilergoko 1. maila2º Bachillerato / Batxilergoko 2. mailaFormación Profesional / Lanbide Heziketa

Hitzaldia/Tailerra emateko hizkuntza* / Idioma de impartición de la Charla/Taller*
Euskara / EuskeraGaztelania / CastellanoIngelesa / Inglés

Hedadura geografikoa* / Extensión geográfica*
Hedadura mugarik gabe / Sin límite de extensiónArabaBizkaiaGipuzkoa

Edukia lotuta al dago Horizonte Europa programaren misioetako batekin? Erantzuna baiezkoa bada, adierazi* / ¿El contenido está relacionado con alguna de las misiones del programa Horizonte Europa? en caso afirmativo, indicadlo*
Klima-aldaketa / Cambio climáticoMinbizia / CáncerUra eta ozeanoak / Agua y océanosHiri adimendunak / Ciudades inteligentesLurzorua eta elikagaiak / Suelo y alimentos

Jakintza arloa* / Area de conocimiento*
STEM (Zientziak, Matematika, Ingeniaritza) / STEM (Ciencias, Matemáticas, Ingenierías)Osasun Zientziak / Ciencias de la SaludArteak eta Giza Zientziak / Arte y HumanidadesGizarte eta Lege Zientziak / Ciencias Sociales y Jurídicas